Sub Direktorat Keselamatan Kapal

 

Capt. Diaz Saputra, Dip. TSI., MBA., M.Mar

Kasubdit Keselamatan kapal

 

 

Radzaman, M.Sc

Kasie Keselamatan Kapal Barang Dan Peti Kemas

 

 

Capt. Ari Wibowo, S,Si.T., M.Mar, M.M

Kasie Keselamatan Kapal Pempang dan Kapal Penangkap Ikan

 

TUGAS 

Melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang nautis, teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal.

 

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang nautis, teknis permesinan kapal, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;
  2. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang nautis dan teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;
  3. Penyiapan bahan penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal; dan
  4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang nautis dan teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal.

 


Kembali